Davčno svetovanje

Davčno svetovanje je namenjeno poslovnim subjektom in fizičnim osebam. Na davčne strokovnjake se obrnite, če imate vprašanja v povezavi z davkom od dohodkov pravnih oseb, z davkom na dodano vrednost, z izvajanji davčnih pregledov, s preventivnimi davčnimi pregledi, z dohodnino slovenskih in tujih subjektov. Za uspešno vodenje podjetja je nujno dobro poznavanje davčne zakonodaje, saj lahko s tem tudi pridobite na davčnih prihrankih ter se izognete nepotrebnim kazenskim tveganjem.

Če se sami ne spoznate na slovensko davčno zakonodajo, je smotrno v podjetju prakticirati občasno ali redno davčno svetovanje. Pomembno je tudi vedeti različne načine, s pomočjo katerih lahko podjetje zniža davčno osnovo. Znižanje davčne osnove se lahko izvede z investicijsko davčno olajšavo, z odbitkom tujega davka, z davčno olajšavo za zaposlovanje invalidov, z davčno olajšavo za donacije ter vlaganja v raziskave in razvoj … Številni davčni svetovalci ponujajo tudi možnost rednega davčnega svetovanja. V primeru rednega svetovanja zagotovo v vašem podjetju ne bo prihajalo do nepotrebnih napak v povezavi z obračuni davčnih obveznosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *