Google AdWords oglaševanje

Izziv, s katerim se srečujejo podjetja je prehod na elektronske oblike menjave. V zadnjem času je to vlogo prevzel internet. Rešitev za ta izziv je Google oglaševanje. Čeprav je vstop na globalna tržišča z vso to sodobno tehnologijo veliko lažji, pa je slaba stran Google oglaševanja ta, da lahko podjetja izgubijo intelektualno lastnino na spletu, prav tako pa je težje ohranjati odnose preko spleta. Kljub tem izzivu pa se podjetja širijo mednarodno, širijo s pomočjo Google oglaševanja, saj je to nujno za njihov obstoj in se tega lotijo že v samem začetku delovanja. Potrebna pa je še natančnejša raziskava. Želite prodati več? Odločite se za Google oglaševanje!

Lahko bi združili dve navidez oddaljeni področji raziskovanja in sicer mednarodno poslovanje in Google oglaševanje. Literatura o mednarodnem poslovanju je obogatena s teoretičnimi osnovami procesov internacionalizacije. Odločitve prodajalcev imajo vlogo pri internacionalizaciji podjetja. Nabavne strategije silijo podjetja v revizijo njihovih pristopov k mednarodnemu sodelovanju. Odločitve Google oglaševanja pa so v okolju mednarodnega poslovanja močno odvisne od strukture in konfiguracije podjetja. Izziv, s katerimi se srečujejo podjetja v poskusih, da bi uravnotežila regionalno in mednarodno integracijo, imajo močan vpliv na marketinške odločitve v podjetjih.

Teorija Google oglaševanje doživlja izjemen razvoj. Oglaševanje se je spremenilo iz takšnega, kjer so bile dobrine v središču, do stopnje kjer so v ospredju menjalni procesi in odnosi. Nova paradigma Google oglaševanja se osredotoča na znanje, spretnosti in prakso, ki zagotavljajo konkurenčno prednost v obstoječem kulturnem okolju. Če tako gledamo, je Google oglaševanje kot proces v bistvu ideološki ekvivalent bio-razvojnega procesa naravne selekcije, v katerem so se posamezni člani vsake vrste najbolje prilagodili okolju, preživeli; člani, ki niso zmogli nujnih prilagoditev za preživetje, so propadli.

Zagovarjamo torej trditev, da smo sedaj vstopili v obdobje inovatorstva, ki ga kreirajo potrošniki. To je omogočeno z globalno dostopnostjo kreativnih tehnologij, s katerimi upravljajo posamezniki, ki na trgu ponujajo svoje storitve in izdelke. Potrošnikom nova komunikacijska tehnologija, Google oglaševanje daje moč, da prodajajo ne samo sami sebe in svojo kreativnost, ampak služijo tudi kot vplivni viri kulturne spremembe.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *