Katere težave razrešuje psihoterapija?

psihoterapevtska klinikaPsihoterapija je psihološki proces med pacientom in psihoterapevtom in se odvija v varnem in podpornem okolju, ki osebi omogoča odkrit pogovor o osebnih težavah. Cilj psihološkega svetovanja je v povečanju dobrobiti splošnega počutja in v izboljšanju medsebojnih odnosov.

Nevtralen, objektiven in izkušen svetovalec omogoča pacientu, da spregovori o svojih pomislekih in občutkih. Ta dialog se pri psihoterapevtskem zdravljenju uporablja za premagovanje misli, občutkov in vzorcev vedenja, ki so problematični. Cilj terapije je v razreševanje težav in učenju novih veščin za lažje spoprijemanje z izzivi v življenju. Ste v stiski, potrebujete pomoč? Obiščite spletno stran Mceh.si

Kdaj je psihoterapija koristna za posameznika?

Posameznik, ki se sooča z določenimi osebnimi težavami in stiskami se lahko udeleži zdravljenja oziroma terapije s psihoterapevtom predvsem v primerih, kot so:

 • Soočanje s situacijami, ki osebi povzročajo stres, tesnobo in nelagodje
 • Doživljanje intenzivnih občutkov, kot so jeza, žalost, strah, frustracija in depresija
 • Obnašanje na način, ki ne ustreza običajnim vzorcem vedenja
 • Moteče, težko razumljive, vsiljive in nenadzorovane misli
 • Travmatični dogodki, kot je spolna zloraba, nasilje v družini ali huda nesreča
 • Ukvarjanje s partnerskimi vprašanji
 • Težavni življenjski prehodi, ko je smrt ljubljene osebe, bolezen, ločitev, izguba zaposlitve
 • Področje starševstva, vzgoje otrok, mladostništva in staranja staršev
 • Motnje hranjenja
 • Odvisnosti, kot je kajenje, alkohol, droge ali igre na srečo
 • Soočanje s težavami pri vprašanjih spolne identitete, spolne usmerjenosti, rasizma in zatiranja

Kdaj je potrebno poiskati strokovno psihološko pomoč?

V splošnem velja, da je psihoterapija koristna pri posameznikih, ki zaradi svojih stisk in težav ne zmorejo več funkcionirati v svojem okolju in opravljati vsakodnevnih obveznosti. Poleg tega to občutno vpliva tudi na kakovost življenja ter na odnose z družinskimi člani in prijatelji, na delo v službi, nemalokrat pa se stiskam pridružijo še telesna obolenja ali pa razvoj odvisnosti.

V določenem delu, pri duševnih boleznih, se terapevt poveže tudi s psihiatrom ali obratno, saj oseba v nekem obdobju potrebuje tudi medikamentozno zdravljenje. Ko pacientu zdravila pomagajo in lahko začne bolj trezno in objektivno razmišljati, tedaj se vključi v psihoterapevtsko obravnavo. Psihoterapija namreč pomaga odkrivati vzrok, zakaj je do težav prišlo in kako jih uspešno razreševati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *