Tag Archives: sms krediti

hitri kredit

SMS krediti

sms kreditiSMS krediti so krediti, ki si jih lahko najamemo kar preko mobilnega telefona ali preko interneta. Za SMS kredite ni potrebno prav nikakršnih dokumentov, nikakršnih porokov, praktično za najem SMS kreditov ni potrebno ničesar. SMS kredite dobimo izplačane v zelo hitrem času, največkrat že kar v petnajstih do dvajsetih minutah od trenutka, ko smo poslali SMS. read more »

hitri kredit

Izvor besede kredit

Izvor besede kredit je v latinski besedi »credere«, kar pomeni verovati, zaupati. Dati na kredit, kreditirati, se pravi, dati na zaupanje. Tisti, ki je kredit dal, se imenuje upnik, tisti, ki je kredit prejel, pa se imenuje dolžnik. Pravno razmerje med upnikom in dolžnikom je kreditno razmerje, ki se na kratko imenuje kredit. To razmerje je z upnikove strani terjatev, z dolžnikove pa dolg.

V strokovni literaturi in bančni poslovni praksi poznamo različne vrste kreditov, ki se ločijo glede na dolžino trajanja kreditnega razmerja, namen, za katerega se kredit odobrava, način zavarovanja in glede na subjekte odobravanja kredita.

T. i. mini krediti ali sms krediti ali hitri krediti pa so vsaj pri nas v Sloveniji morda še nekoliko manj znani, zato pa že precej časa v veljavi v Skandinavskih državah in v Ameriki. Omenjeni hitri krediti so resnično hitri, saj lahko do denarja pridemo tudi v enem dnevu. Ker pa za tovrstne hitre kredite ne potrebujemo redne zaposlitve ali poroka, ki bi jamčil našo kreditno zmogljivost, so posojila precej manjša – od 50 do 170 evrov, ki jih je potrebno po pogodbi vrniti v roku 15 dni.

hitri kredit

Krediti

V preteklosti, ko veda o financah še ni bila razvita, je prevladovalo splošno mnenje, da so finance umetnost. Občutek za pravi trenutek in mero, ki so ga imeli dobri finančniki, je veljal bolj ali manj za nekaj, kar je posamezniku prirojeno. Mi pa danes vemo, da se da umetnosti financ tudi priučiti. Sicer pa se v življenju vedno vsak poskuša znajti po najboljših močeh in glede na situacije, v katerih se znajde, še posebno, kadar je »v igri« denar.

Dolgoročni, kratkoročni idr. krediti so t. i. premostitvena orodja, ko nam morda ni uspelo privarčevati dovolj denarja za določen nakup oziroma smo se znašli v finančni situaciji, ki od nas zahteva hitre rešitve.

Krediti obstajajo že odkar se je začela trgovina z blagom in storitvami. Eni so jim precej naklonjeni in jih pogosto najemajo, spet drugi jih odločno odklanjajo. Pri tem igra pomembno vlogo tudi obrestna mera, (pre)zahtevni pogoji najema ipd. Kadar sklepamo kreditno pogodbo npr. z banko, le-ta od nas zahteva »ogromno« dokazil, s katerimi dokazujemo svojo zmožnost odplačevanja zahtevanega zneska. Kadar pa imamo potrebo po manjši vsoti denarja, to je 50 ali največ 170 evrov, so vam na voljo t. i. hitri krediti ali mini SMS krediti. Zanje ne potrebujemo dokazil o osebnih dohodkih, niti redno službo, denar pa nam nakažejo lahko tudi v pol ure. Rok vrnitve je 15 dni.