Tag Archives: mini krediti

hitri kredit

Izvor besede kredit

Izvor besede kredit je v latinski besedi »credere«, kar pomeni verovati, zaupati. Dati na kredit, kreditirati, se pravi, dati na zaupanje. Tisti, ki je kredit dal, se imenuje upnik, tisti, ki je kredit prejel, pa se imenuje dolžnik. Pravno razmerje med upnikom in dolžnikom je kreditno razmerje, ki se na kratko imenuje kredit. To razmerje je z upnikove strani terjatev, z dolžnikove pa dolg.

V strokovni literaturi in bančni poslovni praksi poznamo različne vrste kreditov, ki se ločijo glede na dolžino trajanja kreditnega razmerja, namen, za katerega se kredit odobrava, način zavarovanja in glede na subjekte odobravanja kredita.

T. i. mini krediti ali sms krediti ali hitri krediti pa so vsaj pri nas v Sloveniji morda še nekoliko manj znani, zato pa že precej časa v veljavi v Skandinavskih državah in v Ameriki. Omenjeni hitri krediti so resnično hitri, saj lahko do denarja pridemo tudi v enem dnevu. Ker pa za tovrstne hitre kredite ne potrebujemo redne zaposlitve ali poroka, ki bi jamčil našo kreditno zmogljivost, so posojila precej manjša – od 50 do 170 evrov, ki jih je potrebno po pogodbi vrniti v roku 15 dni.